Μαριάννα Βλάχου
A
A
A
 
 
 

Οι συνεργάτες μας

Εμπειρία και εξειδίκευση

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι και επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια επιστημονικής επάρκειας και εμπειρίας.

Είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ ένα από τα κριτήρια επιλογής τους είναι η κλινική εμπειρία.