Μαριάννα Βλάχου
A
A
A
 
 
 

Επικίνδυνες δίαιτες
Κατηγορία: Ειδικά θέματα διατροφής

Κάθε πρόγραμμα διατροφής οφείλει να ικανοποιεί τις ακόλουθες αναγκαίες συνθήκες:

  • Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 800 Kcal την ημέρα. Το όριο αυτό είναι απόλυτο. Προφανώς είναι αρκετά χαμηλό για μεγάλη μερίδα του γενικού πληθυσμού.
  • Να περιλαμβάνει τροφές από όλες τις ομάδες τροφίμων.
  • Δεν συστείνει μαγικές λιποδιαλυτικές τροφές ή ανασταλτικά όρεξης.
  • Ο ρυθμός απώλειας δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ το 1% την εβδομάδα. Δείτε εδώ.
  • Θα πρέπει να περιλαμβάνει σταδιακές αλλαγές μόνιμου χαρακτήρα στις διατροφικές συνήθειες.
  • Ενθαρρύνει τη γυμναστική και τη φυσική δραστηριότητα
  • Προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του ατόμου

Κάθε δίαιτα που δεν ικανοποιεί όλες αυτές τις συνθήκες είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.